Vyplouvající naprogramovaná přesvědčení

Všichni pozorujeme, jak zesilují energie pro vnitřní komunikaci k poskládání všech možných střípků vnitřní mozaiky a to pomocí vzniklých výzev a situací k vlastnímu zpracování podvědomě omezujících energií. Vnitřní procesy obnovené sebereflexe a sebepřijetí napomáhají k projevení jedinečnosti každého z nás v osobním životě, v láskyplném projevu i tvořivosti.

Mnozí z vás jste mohli pozorovat i “samovolné “ vyplouvání nepříjemných energií například ve snech, nebo v době bdělého spánku, kde pouhé uvědomění a “ vydýchání “ tohoto pocitu bylo velkým přínosem k dosažení úlevy a pocitu lehkosti.

Proces vnitřního přeladění je intenzivnější a mění se i způsob vnitřního zpracování. Pro ty z vás, kteří jste se snažili pomáhat více ostatním a celku nastala potřebná doba zastavení se pro svou vlastní vnitřní práci, která je v tuto dobu velmi důležitá pro každého z nás.

Já osobně každodenně zpracovávám a přenastavuji uvnitř sebe vše, co vyplouvá z hlubších vrstev podvědomí. Obdržela jsem i mnoho nových AHA momentů při klientských sezeních (terapie a konzultace po telefonu) k pochopení nyní tolik potřebného vnitřního procesu a získávám tak informace k dokonalému poznání vývoje sama sebe a života jako takového z různých úhlů a úrovní.

Záleží na každém z nás, na každém jedinci, jak uchopí svůj vlastní proces harmonizace vnitřních energií, ať jsme ve svém vývoji kdekoliv je mylné se domnívat, že je hotovo, že je vše zpracováno z důvodu práce na sobě po několik uplynulých let. Vědomá spolupráce s vědomou, podvědomou a nadvědomou myslí je nekončící cesta, je to proces vlastního posunu.

Žít ve štěstí, radosti, hojnosti a lásce je o udržení vnitřního pocitu klidu ať se děje, co se děje okolo nás, v naší společnosti i ve světě a to bez souzení a hodnocení, žitím ve svém vnitřním spokojeném světě bez očekávání budu šťastný/á až se stane to a to.

Vzniklým chaosem v této době se bortí vnitřní omezující programy a dávné sliby “nemůžu, musím, také staré zrady a křivdy, sliby mlčenlivosti, chudoby a s tím spojené strachy o ztrátu svých blízkých nebo partnera, hluboký smutek, strach z opuštění nebo ztráty svobody.

Tím vším jsme několikrát v mnoha životech procházeli a tyto záznamy se u někoho dočisťují a u někoho různými situacemi začínají čistit, každá situace ukazuje právě na naše pocity a emoce k uvědomění. Končí hra na oběti a viníky obnovou daru soucitu a laskavosti v každodenním životě.

Vnitřní přeladění a přepis starých programů, přijetí svých částí osobnosti a vnitřní sílu pro sebeodpuštění a odpuštění s nadšením pozoruji i u mnoha klientů při harmonizačních sezeních a terapiích k osvojení si tohoto procesu. Na vnitřní úrovni s radostí odpouštíme sobě i největšímu nepříteli 🙂

Mnoho z vás se ocitá v nepříjemných situacích, ale jak jinak poznat uložené programy než, že je prostřednictvím nějaké potřebné situace prožít.
A nyní se to děje v globálním měřítku.

Tato doba nám dává velkou možnost s vlastní sebereflexí se všech vnitřních uložených omezení postupně vnitřně pustit.

Pokud cítíme nespokojenost s omezeními a necítíme se volně je i vnitřní omezení skryto na podvědomé úrovni a čeká na přijetí a přeladění. Pomáhá ptát se sám sebe: kdy poprvé jsem se necítil/a svobodný/á ve svém životě. Kdy vznikl zápis v podvědomí, a pozvat si tuto část sebe, která čeká na rozpoznání, osvobození a přijetí, vnější situace nám pouze zrcadlí naše nastavení v podvědomí.

Spozorovala jsem, že v souvislosti s těmito programy se vynořují i další naprogramovaná přesvědčení blokující prožívání radosti například:

  • Jsem vězněm
    což pramení z dávného uloženého přesvědčení: jsem vězněm ve svém vlastním těle, mnohokrát jsme se tak cítili, když se nám nedostala možnost vyjádření svých potřeb a přání, a je to pouhá forma energetického zápisu, a z toho vyplývají další přesvědčení a uložené podvědomé strachy vlastních částí osobnosti, které chtějí být nyní přijaty
  • Strach z ublížení – strach z trestu pokud nebudou dodržovány omezení a pravidla, program pokud neposlechneš budeš potrestán ( úzce souvisí s rodovými liniemi a výchovou, systémem vzdělávání, kdy tyto strachy vznikaly a v podvědomí se ukládaly) kdy se mnohdy vynoří i část
  • Vzdor – zlost, hněv, boj
  • Strach z ponížení a z nepřijetí – napomínáním a kritikou autorit nebo blízkých (což jsme zažili mnozí jako děti ve školách, nyní se to děje v souvislosti s rouškami a kontrolou pohybu, “pokud cítíte uvnitř sebe s tímto chováním lidí nevoli v soláru vás zabolí” a tato část chce být přijata) a s tím souvisí i další možná uložená přesvědčení:
  • Nic neznamenám, jsem nula, nic nezmůžu, nic nedokážu
  • Jsem nepotřebný/á, jsem neschopná/ý, jsem k ničemu, nejsem dost dobrý/á – která vznikala v souvislosti s ponížením a nepřijetím, takových jací jsme byli. A to vedlo ke stáhnutí se, přizpůsobení se a vyhovění ve všem ostatním ze strachu z trestu, hněvu, křiku a vytvoření vlastní role poslušného člověka ve prospěch ostatních abychom měli klid. A svůj život jsme hráli tak, jak nás druzí chtěli mít. A i tyto části na úrovni podvědomí čekají na přijetí a objetí námi. Od přesvědčení “nikoho nezajímám” byl vždy jen malý krok k vytvoření dalšího programu
  • Strach z budoucnosti – který je silným podvědomým programem na blokování hojnosti a mizení peněz

Pokud objevíte shodu z některou částí nebo přesvědčením obejměte tuto svou část pro sladění vnitřních energií a obnovu vnitřního klidu.

Přeji vám z celého srdce krásné časy
S úctou Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů