Vztahy, rozchody a vnitřní proměna

V této době nastávají chvíle vědomého prozkoumávání svého života a svých vztahů.

Jak harmonizujete vnitřní přesvědčení, mnoho strachů, postoje k sobě samotnému začíná se měnit i to, co vlastně od svého života a i vztahu požadujete. A přichází vědomé rozhodování, jak jít v životě dál.

A tehdy může přijít i chvíle kdy necháte za sebou minulost a spolu s ní vše, co jste vytvořili, protože vaše duše vám předloží nové vize, nové cíle, a vnitřní touhy. Tím, jak se duchovně rozvíjíte se mění i váš přístup, i role ve vztazích. V partnerství probíhá proměna obou partnerů nebo se vyvíjí každý svým jedinečným směrem.

Možná jste ve fázi, kdy s vlastním probuzením zatoužíte po vztazích postavených vyloženě na lásce a vzájemné podpoře, které vás budou obohacovat ve vzájemné úctě, otevřenosti, vzájemné radosti a harmonii. Najednou toužíte být s někým, kdo se také vyvíjí, má své touhy, vize, životní sílu a přání, po partnerovi své duše.

U mnohých z vás nastávají chvíle, kdy chcete vztah změnit nebo ze vztahu odejít, protože už máte pocit, že jste se naučili všechno, co jsme se spolu naučit mohli a dál se vztah neposouvá. Uvnitř sebe cítíte, že se váš vyšší záměr naplnil.

Nastanou potřebné nespokojené situace, aby změna v přístupu k sobě mohla proběhnout, vytvoří se důvěra pro nové šance ve vztahu nebo potřeba nechat partnera/ku jít, protože spojení s nimi vás drží dole a cítíte, že se nemáte ve vztahu kam posunout, že se vlastně snaží pouze jeden a vytahuje druhého nahoru bez nějaké odezvy.

Vždy si však ctěte vztahu, kterým procházíte, i když se možná změní jeho vnější podoba na přátelství. Buďte vždy vděční, protože jste se spolu mnohému naučili, vnitřně jste se posunuli, mnohé své vnitřní zraněné části jste osvobodili od role zachránce nebo tahounů, naučili jste se být sami sebou objevili jste vnitřní sílu a moc být tím kým jste s prožitky vlastní vnitřní jedinečnosti a úcty k sobě.

Dovolili jste si svou vnitřní změnu, aby byla projevena v realitě ke změně rolí ve vztahu znovuobnovením vnitřní osobní síly. Tato výzva je otevřenou příležitostí pro růst a posun vás obou, nastal čas k prozkoumání zda se rozhodnete pro pokračování vztahu nebo pro jeho ukončení.

V tu chvíli funguje vaše duše jako magnet a to tak, že odpuzuje energie, které s vám už vnitřně nesouzní a přitahuje energie, které vás obohacují.

Fungujete jako magnet vysíláním energií a tím si je do svého života i přitahujete. Reakce na vnitřní proměnu jednoho z partnerů mohou být různé. Přijme výzvu pro vnitřní proměnu náhledem do svého nitra, protože cítí, že vzniklá situace vyvolávající změnu probouzí i jeho/ji ze stereotypu k posunu, bytí blíž své vnitřní životní síle a vnitřní radosti. Nic se vám v životě neděje náhodou, tyto situace vás oba posouvají k seberozvoji.

Partner/ka, který potřeboval silného partnera se silnou osobností a přesvědčivými schopnostmi, aby mu ukazoval cestu, nový směr pro vnitřní růst se může a nemusí otevřít své vlastní osobní síle, záleží na tom, zda to sám sobě dovolí a rozhodne se pro to.

Partnerství je přínosné pro vzájemné poznání sebe samých i svých vnitřních omezení, někdo z vás má nebo měl ty partnery, kteří svým nepříjemným chováním směrují váš život pro obnovení vaší sebehodnoty, sebeúcty a k vytvoření svých hranic a cílů. Vy hledáte cesty a posouváte se, ale jejich vlastní otevření srdce záleží na jejich vlastním rozhodnutí, které přijít nemusí.

Nikdo za nikoho nic nevyřeší pokud to druhý sám nechce. Rozhodnutí a volbu musí udělat každý sám za sebe.
Pro tahouna to však znamená v této fází vztahu vyčerpání, pokud k posunu s jeho plnou podporou nedochází. V tu chvíli začne toužit svůj život žít jinak, lépe a v radosti a začne hledat cesty, jak obnovit svou radost a štěstí ve svém životě.

Uvědoměním, co chcete ve svém životě prožívat začínáte měnit svůj magnetismus a přitahovat tyto energie a s tím i situace, partnery do svého života. Zároveň se začnou silně odpuzovat energie, které pro vás nejsou již přínosné, jakmile chcete od života a vztahu víc.

Vaše duše zcela přesně ví, jakou energii chce přijímat, jakou se chce nechat prostoupit a jakou posílat z nitra pryč. Mnozí z vás prochází výzvou pro obnovení své vnitřní osobní síly a mnohdy vám tyto nepříjemné situace mohou připadat jako velké problémy. V této fázi probíhá uvolnění vnitřního zatížení a otevření srdce pro cestu s novou vibrací.

Sebepoznáním a výzvami s prožitky různých obav a strachů probíhá vnitřní příprava a vytváří se místo, aby bylo uvnitř vás čisto pro lásku, soucit, otevřenost, pravdivost, úctu a respekt.

V tu chvíli toužíte po odstupu pro pochopení sami sebe, pro ujasnění, co chcete prožívat a jak se chcete cítit a žít. Fáze rekapitulace vašeho prožitého úseku života.

Přichází možnost ukončení vztahu a jeví se vám jako jediná možná cesta ven ze života, který nefunguje. Je velmi důležité poskytnout sami sobě dostatek času na spojení se svou duší a objevení vnitřního potvrzení pro stávající rozhodnutí.

Poskytnout sami sobě dostatek prostoru času na naslouchání své intuici pro vědomé rozhodnutí.

Dotazováním se své duše získáváte intuitivně odpovědi pro pochopení všech souvislostí a případných šancí či jiných změn.
Někteří setrvávají ve vztahu protože mají pocit, že jim chybí pádný důvod, nebo mají pocit, že nemají dost vnitřní síly nebo vnějších prostředků, nebo se bojí být sami, nebo mají strach, že by druhému ublížili. Mnozí pak žijí životy z lítosti.

Rozpoznáváním svých pocitů transformujete svá vnitřní přesvědčení a otevíráte novou cestu k vlastní sebehodnotě, lásce, radosti, souznění a rovnováze srdce a mysli. Odpovědi se dostaví vždy ve správný čas.

Je to fáze, kdy se myšlenky neustále točí v hlavě a přichází únava z toho, že se vlastně bojíte rozhodnout zůstat nebo v laskavosti vztah skončit.
Nemá smysl se ve své mysli se svým rozhodnutím prát, ale nechat si prostor a čas pro své rozhodnutí, abyste uvnitř sami cítili, co je pro vás správné.
Vše je správné i cítit se nerozhodně. Uvnitř sebe vždy najdete ve správný čas správnou odpověď.

Někdy však se může stát, že otálíte se změnami, protože si myslíte, že nemáte pádný důvod, abyste to mohli udělat. Domníváte se, že se vám nic špatného neděje, jen to uvnitř silně cítíte.

Je dobré vědět, že se nemusíte ospravedlňovat k jakémkoliv kroku, že nemusíte nic svému okolí vysvětlovat. Ve skutečnosti je lepší žádný důvod nemít, protože důvodem samotným je vlastní poznání a touha žít s ohledy sami na sebe. Poznáte včas zda máte jít ještě spolu nebo každý sám.

Pro mnohé lidi není nic dobrým vysvětlením, protože mají své vlastní programy a postoje a nerozumí v tu danou chvíli vašim potřebám, a s tím nic nenaděláte, protože to je jejich vlastní pohled na život skrze vlastní zkušenosti a získané lidské filtry.

Zaobíráním se, co si myslí ostatní nepřichází žádná úleva, ale strach a stres, místo toho je dobré vnímat, co vše jste se ve vztahu oba naučili, kam jste se posunuli. Vždy poznáte uvnitř sebe ve správnou chvíli, kdy záměr duší byl naplněn a je čas vykročit novou cestou k novým výzvám a svému duchovnímu posunu nebo jestli máte ještě zůstat.

Nikdo vám nemůže dát odpověď, ani vám radit, protože úsudek je ovlivněn úrovní vědomí a postoji života někoho jiného. Jen vy sami odpověď nosíme v sobě, uvnitř vás se nachází odpovědi na všechny vaše otázky. Z vlastní zkušenosti i se svými klienty dochází ve spojení uvnitř sebe k jedinečnému poznání, jak dál, a odpovědi vnímá uvnitř každý sám za sebe, naslouchá sám sobě a svému vedení. Uvnitř jste často překvapeni z odpovědí, které obdržíte, protože to nečekáte.

Odsoudit někoho umí každý, říci však, věřím, že ty se rozhodneš správně, vždyť odpověď nosíš v sobě a všechny situace byly vaším vzájemným zrcadlem pro posun, že v životě je správné hledat nové cesty k dosažení vnitřní radosti a harmonii, to však umí říci málokdo.

Je dobré považovat každou zkušenost ve svém životě za úspěšnou a nekritizovat za to sebe ani ostatní.

Tato rozhodující fáze s určitou výší vědomí je životní vnitřní změnou, kde přichází mnohé výzvy, které mnohem lépe zvládáte bez zášti, strachu z ublížení nebo i lítosti. Každý má svobodnou volbu a zodpovědnost za svůj vlastní život a situace v něm. Pouze srdcem vidíme svět a lidi v něm vlastní vnitřní moudrostí.

Každá situace v životě je výzvou k posunu sebe samotného i ostatních kolem vás. Otevřeností, pravdivostí a vyjádřením vnitřní pravdy napomáháme i mnoha lidem kolem sebe růst a posouvat se. Upřímnost a pravdivost je náš vnitřní dar i když není v daný moment s pochopením přijímán.

Mnoho lidí žije ve vztazích, které je z nějakého důvodu nenaplňují, ale pokud vidí vaší odvahu stáváte se příkladem, že jste tuto fázi zvládli a dokázali se spolu posunout a nebo v úctě jít za štěstím každý sám.

V této době změny ve vztazích přichází, považujte to v tu danou chvíli za správné, protože přišel čas, protože v hloubi duše víte, že je to pro všechny zúčastněné to nejlepší

Mnohdy vám v této fázi mysl namlouvá, že to nemůžete udělat a nemáte na to.

Často pátráte a hledáte pro uklidnění odpovědi:

  1. Jak bude ten druhý žít bez vás?
  2. Jak si poradí?
  3. Neublížím?
  4. Neodsoudí mě?

    Ocitnete se ve strachu, že se na vás bude zlobit. Ve skutečnosti pomáháte ke štěstí vám oběma, děláte to, co je ve vašem nejlepším zájmu potřeba udělat, učíte se věřit, že vše je v nejlepším zájmu i toho druhého. Pocity cítit se špatní vyměňujte za myšlenky a víru, že jednáte jak nejlépe umíte, čímž poskytujete prostor a příležitost růst i druhému.

Při těchto velkých osobních změnách ve svém životě přichází samozřejmě i strach:

Strach z nepochopení, strach být sám, strach se zaopatření, strach z následků pro ostatní, strach ze zloby, odsouzení apod.
Mnohdy dlouho doufáte a čekáte, že ten druhý se změní a udržujete si pouze sen o tom, jak by váš vztah měl v budoucnosti vypadat a bojíte se pravdivě podívat jaký vztah žijete doopravdy. Namlouváte si, že jste šťastní nebo se přesvědčujete, že už to nějak vydržíte a spolu tu dožijete.

V této fázi je dobré obrátit se do svého nitra, aby se vše odehrávalo v klidu a míru, v laskavosti a k posunu vás všech. Nikdo není obětí ani viníkem. Vše, i rozchody ve vztazích jsou součástí posunu a růstu vlastního vědomí a vnitřního vedení.

Takováto změna je v nejlepším a nejvyšším zájmu života všech zúčastněných, i dětí. Vždyť rodiče jsou příkladem pro šťastné vztahy svým dětem. Od toho se v budoucnu odvíjí jejich partnerské vztahy v dospělosti.

V životě vzniká mnoho různých situací a jestli jsme opuštění nebo někoho opouštíme závisí na plánu duše.
Tak jak rosteme, tak se mění i náš život…. i touto zkušeností dáváme sami sobě příležitost růst a poskytujeme příležitosti všem, kterých se to týká, aby i po rozchodu rostly také, aby oběma mohl přijít do života člověk k dalšímu růstu a v nových vztazích se naučili to, co už jim vy nemůžete dát.

Všichni jsme hodni lásky, a i když jedna životní etapa končí není to konec života, naopak může znamenat větší posun a ukázat tu nejlepší možnost získat sám sebe a vlastní životní štěstí vás obou.
Rozhodnutí žít v radosti, harmonii, lásce a porozumění nastartuje mnoho vnitřních změn, které vám následně vždy přinesou nové nečekané možnosti.

Možná vaše změna nastala rozhodnutím obnovit stávající vztah a nakonec přišla vámi nečekaná změna a pochopení, jak jít svým životem dál každý sám.

Práce na sobě vždy přináší nečekané změny a naším úkolem je učit se přijímat přicházející změny v souladu se svou duší a získat odvahu, pochopení a umění překročit strach, sladit veškeré obavy, lítost, provinění, strach z ublížení, smutek, bolest z opuštění, pocity viny, které vyplouvají napovrch k harmonizaci uvnitř nás.

Přeji vám všem láskyplné a harmonické časy
s úctou

Marcela

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů