Energetické léčení, harmonizace emočního a mentálního těla II.část

Dle vlastních prožitků a prožitků mých klientů se vám snažím přiblížit harmonizační proces, kde jsou energie vnitřního zatížení postupně rozpouštěny a vaše vnitřní síla energeticky navýšena, cítíte uvnitř sebe lehkost, více místa, radost, teplo, osvobození a velkou úlevu.

Najednou cítíte tolik vytoužený vnitřní klid.

Postupně dochází k zarovnávání, sladění odhalených částí vnitřní disharmonie, a vy cítíte, jak veškeré situace ve vašem životě se odvíjely dle tohoto vnitřního nastavení.

Vnitřní proces harmonizace je energetické léčení, které probíhá v pohodlné poloze na zádech, kdy při vědomém řízeném dechu dochází k uvolnění, zklidnění mysli a napojení na potřebnou frekvenci. Pozorováním svého dechu se zklidňuje vaše mysl a naladění do stavu theta (frekvence 4-8 Hertz), je to meditační stav pro získání spojení se svým nitrem, vnitřním vedením a svou podvědomou částí.

V této počáteční fázi jste mým hlasem vedeni pro řízené nádechy a výdechy pro dosažení mentálního klidu a uvolnění.

Po té cíleným dotazováním k vašemu tématu, které jste se mnou na počátku sdíleli, dochází ke spojení a postupnému odhalení vnitřních příčin vašich emočních stavů nebo fyzických problémů i nepříjemných životních situací, na které toužíte znát odpověď pro dosažení vnitřního klidu a harmonie.

Veškeré odpovědi se nachází uvnitř nás a nikdo to za nás neudělá, to co cítíme je naše, a jen my sami si neseme uvnitř sebe odpovědi na otázky, proč se vám co děje, proč se tak cítíte, proč se vám nedaří, co vás to vlastně blokuje, a kde se to omezení vlastně bere a co s tím můžete udělat.

Už víte, že nahlédnutím do svého nitra získáváte nádhernou vnitřní úlevu a klid. Jste na cestě pro obnovu sebejistoty, sebehodnoty, sebevědomí, sebědůvěry, sebeúcty a harmonie ve všech směrech.

Postupným řízeným dotazováním podvědomí dochází k získávání obrazů z různých úseků vašeho vývoje, a také k odhalování emocí a přesvědčení, které v prožité minulosti byly vytvořeny a staly se součástí podvědomé paměti v energetickém systému.

Jakmile je tělo uvolněné spolu se svou myslí, vy cítíte, jak se vynořují dávno existující pocity vnitřní pohody, lehkosti a klidu.

Najednou jste ve svém vnitřním prostoru, kde není problém tak velký a vy vše vnímáte svou vnitřní moudrostí a schopností nadhledu.

Vždy záleží na připravenosti a prožitcích každého jedince, aby mohl vstoupit do situací, které jsou prvotní příčinou emoční i fyzické bolesti, která se stala součástí běžného života.

Pocit napětí a strachu nebo obav, že vám to nepůjde se pomalu zmírňuje, napětí můžete vnímat např: v oblasti hrudi, krku nebo na soláru.

Já v tu danou chvíli vnímám spojení s vaším energetickým systémem, cítím výměnu informací a silné intuitivní vedení pro energetický přenos.

Vy cítíte v danou chvíli pocit lehkosti, uvolnění a klidu.

HARMONIZACE

Stále jste při vědomí ve svém těle a cítíte energii, která harmonizuje a koluje po celém těle. Je to vnitřní sjednocení, vnitřní soulad a počátek vnitřní buněčné seberegenerace.

Cítíte se přímo ponoření do lehátka a energie, která do vás proudí rezonuje s každou buňkou vašeho těla.

Nastává koordinace mysli, duše a těla, započne jednoduché intuitivní dotazování a vy vnímáte vlastní informace, kdy a v jaké situaci v minulosti vznikla příčina, kde existuje nesoulad ve vašem těle a následné vyplouvající blokující energie cítíte na těle tlakem, můžete je cítit na různých částech vašeho těla. Podle průběhu a odhalených souvislostí. Já vás jemně vedu hlasem k řízenému uvolnění těchto energií z těla.

Tímto pocitem je přiváděna energie vnitřního nesouladu na povrch těla, vystupuje skrze tělo energetickým prožitkem, kde je v daný moment vědomě uznána, přijata a přeladěna.

Každý prožitek je zřetelný a jednotný s prožitkem minulosti, vy vnímáte , cítíte nebo vidíte příčinu, která byla počátkem právě odhaleného energetického bloku minulosti. Toho, co vám bylo ostatními zrcadleno ve vašem životě.

Vždy se uvolní to, na co jsme v danou chvíli připraveni.

PROPOJENÍ S ENERGIÍ LÉČENÍ

Dle vaší rozvinuté citlivosti vnímáte vzájemné propojení s (neviditelnou) energií ze Zdroje a získáváte dojem souhry propojení, které napomáhá k uvolnění disharmonického napětí.

Pocitem napětí ve vašem energetickém systému v danou chvíli dochází k emočnímu i fyzickému prožitku skrze který tato energie odchází, vzápětí však s nádechy a s novým uvědoměním, přijetím a rozpoznáním následně odchází…

Vysokovibrační harmonizační proces je vnitřní energetickou komunikací na úrovni podvědomí a vyšší vibrace postupně zaplavují každou buňku vašeho těla. Vy cítíte mírné chvění, nebo brnění po celém těle, vy vnímáte, že se něco ve vašem těle děje, tímto způsobem s vámi vaše buňky komunikují a harmonizují uvolněnou energii v danou chvíli.

Jedná se o komunikaci na buněčné úrovni, kde probíhá ukotvení obnovené vnitřní životní síly, harmonie a klidu během tohoto procesu.

POZNÁNÍ A OBNOVENÍ VNITŘNÍ MOUDROSTI

Odhalením situací různých příčin vnímáte ve všem širší význam, plán, vyšší nadhled, vnitřní útěchu, silnou úlevu, uspokojení hlubokého poznání, které sídlí uvnitř vás.

Cítíte se mnohem silnější a moudřejší, protože vaše vnitřní pochopení a soulad na úrovni duše a těla vás postaví nad situace, které se vám kdy děly, najednou se cítíte více než jen pouhé tělo. Vše se odvíjí i od vašeho rozšířeného vnímání a důvěře v harmonizační proces.

Cítíte svého vnitřního moudrého rádce, který je součástí každého z nás.

A to vše se děje postupným přijetím svých částí osobnosti odhalením vnitřních příčin, vaším pochopením, hlubokým poznáním, které vnímáte a silně cítíte.

Stále spolu komunikujeme, vy sdělujete, kde a v jaké jste a co cítíte, já vám napomáhám udržet energii a směr pro dosažení poznání a úlevy. Napomáhám předáváním ukazatelů, které v daný moment intuitivně přicházejí.

V této fázi zcela jasně vidíte, že síla vnitřní disharmonie nikdy nemůže ovládnout vaší vnitřní moc, váš klid, ani radost pokud to svou myslí sami neumožníte, zde vnímáte vlastní vnitřní sílu i jasný vliv vaší mysli-ega.

Vnitřní harmonie je dávno součástí nás samých. Je to naše původní nastavení, které je pouze skryté pod vrstvami energetického zatížení.

Harmonizační proces je vnitřní schopnost každého z nás pro sladění a přepis převzatých i přijatých přesvědčení, různých forem strachu, pocitů smutku nebo zlosti, zoufalství, nadřazenosti či malosti, zoufalství, chamtivosti, pýchy, nenávisti, pocitů zrady, závisti, křivdy, opovržení, vzteku, odporu, marnosti, znechucení, ublížení, opuštění, odmítnutí, nedůvěry.

Marcela Němcová

Dalo by se to jednoduše vyjádřit, že vnitřní harmonie je ve spícím stavu pod všemi možnými vrstvami energií vnitřního naprogramování. V tomto procesu zažíváte automatické vědomé přeladění vnitřních disharmonii uložených v minulosti v energetickém systému vašeho těla.

Vy sami cítíte zdroj těchto energií v těle. V tomto prostoru pozorujete, jak vlastně podvědomě naprogramovaná mysl velmi ovládá vaše tělo, vaši realitu a celý váš život.

Cítíte a vidíte souvislosti s minulostí a přítomností, proč se vám vše vlastně dělo, a jak se díky tomu vytvářela vaše realita. V tomto svém prostoru dokonale víte, jak si vytvořit realitu novou.

Uvnitř každého z nás se nachází systém samoléčivých schopností pro dosažení harmonie vnitřních vzpomínek k následnému vytváření harmonických vztahů spojené s minulostí a současností. Uvnitř vy sami sladíte a sjednotíte vnitřní části své osobnosti z traumatických prožitků.

POTVRZENÍ

V tomto prostoru získáváte nová uvědomění, že hranice vytvořené uvnitř vás jsou blokovány a deformovány mentálním a emočním vnímáním skrze energetické lidské filtry získaných skrze staré vzorce výchovy, přesvědčení a programováním osobnosti starým modelem vzdělávaní.

Mnoho let starý vzdělávací systém používá programy soutěživosti, které vedly navzájem k narušení interakce s dalšími lidmi. Z tohoto zastaralého systému vycházejí lidé, kteří se navzájem posuzují, obviňují nebo sami sebe cítí jako něco méně. To nás všechny velmi ovlivňovalo v běžném životě. Jesle, školka, škola a z nich uložené traumatizující zápisy jsem v sobě řešila já, můj muž a řeším to i s mnoha mými klienty při harmonizačním procesu.

Postupně v tomto procesu vidíte a vnímáte sladění jednotlivých vnitřních částí a situací, které byly příčinou různých strachů, traumat a bolestí.
Vnímáte, jak fragmenty vaší osobnosti uvízly v minulosti a jak se navrací do vašeho těla životní síla. Cítíte vnitřní soulad a harmonii.
´
Jste překvapení z odhalení mnoha individuálních vnitřních částí a příčin, které se pouští vedoucího místa ve vašem podvědomí, všech bolestných vzpomínek.

Přijetím neboli integrací těchto vnitřních částí s láskou, pokorou a úctou získáváte pochopení sebe samého a všeho, co souviselo a ovlivňovalo vaše prožitky po celý život.

Najednou vše vnímáte s lehkostí a s pocitem, jak je krásné a úlevné tohle vše sladit a ve svém vnitřním životě poznat.

V tomto prostoru uvnitř sebe jste informováni svou vlastní moudrosti a uvědomujete si, jak jste svým vývojem přijímali jednotlivá přesvědčení a chápete, jak se projevovala ve vašem životě, jak byla uložena a jak vám způsobovala zcela odlišný a omezující pohled na různé situace ve vašem životě i na sebe samotného. jak vám ostatní pouze zrcadlili vaše nastavení nepříjemnými situacemi.

Také vnímáte, jak tyto energie byly zkreslující ve vašem jednání, projevech emocí a postojích v současném životě.

Vnímáte, co způsobilo neúctu k sobě a kdy jste o sobě začali pochybovat. Jak vlivy odsouzení, urážky, slovní ublížení nebo kategorizování snižovaly vaše sebevědomí a sebedůvěru.

Důsledkem nízkých energií v těle bývá snížení imunity, nechuť do života, vnitřní nepohoda. Nastává disharmonie emoční, mentální, duchovní a fyzická.

Jsme bytosti, které přijímají a vytváří emoční energii v různých situacích. Tyto situace nás mají naučit rozpoznat, co vlastně cítíme, jakou jsme vytvořili energii spojenou s prožitou emocí.

Nic se nám neděje náhodou, každá situace nás učí a vede k odhalení našeho vnitřního nastavení k přeladění. To, co cítíme je naše, nemá smysl hledat viníky ale nahlížet do svého nitra, abychom propustili energie ze svého emočního a mentálního těla pro spokojenost všech kolem nás.

Jen tak přestane podvědomé nastavení ovlivňovat náš život a ustanou i negativní situace a dramata. Je to o nás samotných, každý má zodpovědnost sám za sebe a za svůj život.

Odhalením podvědomé zátěže spojené s převažujícími pocity úzkosti, pochybností a strachu získáváme zpět svou vnitřní svobodu, sebeúctu, sebeuvědomění, sebehodnotu, sebedůvěru, sebejistotu a jedinečné povědomí sami sobě.

VNITŘNÍ VIZE

Harmonizačním procesem vstupujete do svého vlastního vnitřního filmu zapsaného samotným vývojem a zde ve svém vnitřním prostoru obnovujete harmonii a pochopení dokonalosti smyslu života.

V tomto prostoru jste součástí jiného pohybu času. Jakoby zde žádný čas neexistoval. Jste ve svém vnitřním stroji času, kde se pohybujete zpět do minulosti k odhalení nejvýznamějších prožitků, kde vznikla disharmonie: od dětství po přátelství a všechny vztahy, kde nebyla projevena úcta, důvěra, podpora, respekt a láska.

Zde pochopíte, že každý uložený negativní pocit se zrcadlově promítá do dalších životních scén a situací, a vy vidíte, cítíte, jak tato odhalení prvotních příčin zasahovala do vašeho života, a proč.

Zrcadlením ostatních mají být nízké energie vyplaveny, uznány, přijaty, rozpoznány a vyléčeny.

V tom vnitřním procesu harmonizace postupně odhalujete své vnitřní části skrze situace, které měly vliv na vývoj vašeho celého života.

Pohybujete se v čase své vlastní minulosti na energetické úrovni. Pozorujete různá časová období, které vám podvědomí postupně odhaluje k přijetí sám sebe se slabými i silnými částmi vaší osobnosti. Postupně získáváte přísun své vlastní životní síly, která byla ukryta a blokována vnitřním nastavením.

Cítíte svobodu, jakou jste už dlouho necítili, cítíte vnitřní radost tu opravdovou, ne tu hranou. Cítíte vnitřní klid pochopením svého plánu života, pochopení sami sebe a s vnitřní lehkostí si užíváte pocit štěstí a pochopení ve všech směrech.

V realitě možná netušíte, jaká vnitřní omezení mohou být skrytá pod povrchem, a ponorem do svého nitra uvidíte jasně, co jste skrývali i sami před sebou. Zde také chápete sebe, své činy ale i činy ostatních v různých vztazích, v rodině, mezi přáteli, v práci nebo mezi svými dětmi.

V danou chvíli, kdy se uvolňují silné emoce, vnímáte, že je to pouhá energie k vnitřnímu přeladění, že to nejste vy.

Vyplavují se vlny omezující mentální a emocionální zkreslení reality. S každým uvolněním a přijetím mizí jakýkoliv tlak na fyzické části těla, vy cítíte změnu a krásnou energii v celém energetickém systému a svých orgánech.

LÉČENÍ

Vnitřní proces harmonizace je o energetickém vnitřním cestování k přijetí částí, které byly příčinou disharmonie současnosti. Vnímáte a cítíte kde se to vzalo, odhalujete jedinečný vnitřní systém moudrosti, jak sami vytváříme vše, co se děje v realitě, a proč vás to ovlivňovalo až dosud.

Zde cítíte, že nejste sami, už necítíte samotu, strach ani obavy. Silně vnímaví jedinci vnímají energii svých energetických průvodců.

Sami komunikujete se svým tělem na úrovni buněčné paměti uvnitř sebe a neuvědomujete si čas, vše, co se tam děje vnímáte z nadhledu.

Vzájemným propojením energií, které následně proudí vaším tělem cítíte harmonii v každé buňce svého těla. Vše se děje na neviditelné, multidimenzionální, kvantové úrovni.

Tato energie je katalyzátorem každého prožitku, kde vznikly příčiny disharmonie. To vše vede k oživení a přijetí původního nastavení, získání vlastní síly, vlastního já, které se pod uloženou tíhou skrývalo.

V procesu harmonizačního emočního léčení dochází k vzájemnému naladění na energie vědomí pro odhalení vlastní jedinečnosti, která se postupně obnovuje a každý si ji v realitě svým novým přístupem a jednáním udržuje.

Proces harmonizačního léčení osobní sezení více informací

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů