Očista emočního a mentálního naprogramování I.úvodní část

Harmonizační proces podvědomého léčení.

Vývoj každé duše je vnitřně zaznamenáván a součástí nás samých jsou energetické záznamy všech prožitků, které se ukládají vrstvu za vrstvou a v nových energiích dochází k hlubšímu energetickému léčení podvědomí.

Vnitřní neviditelnou součástí je i nespočet vytvořených vnitřních částí ( mnoha“ já”),které vznikaly samotným vývojem. Tyto části si zároveň vytvářely různá přesvědčení, která se ukládala na úrovni podvědomí a skrze které je zkresleně vnímána realita a situace kolem nás.
Vše se nachází uvnitř nás i odpovědi na všechny naše otázky.

Náš vývoj byl ovlivňován předáváním vzorců rodových linií, následně programujícím vzdělávacím systémem, interakcemi se všemi lidmi, kdy jsou v průběhu vytvářeny části osobnosti s různými omezujícími přesvědčeními, postoji, vzorci a bloky.

Každý z nás má jiné zkušenosti a prožitky a navzájem se lišíme svým chováním, jednáním a vnímáním. Vývojem získáváme odlišný pohled na život a každý má ze svého úhlu pohledu svou pravdu, která je jen jeho.

V průběhu života jsme ovlivňováni vlastním vnitřním podvědomím nastavením, které ovládá naši mysl a tím všechny vztahy, naše reakce a často nás omezuje v prožívání radosti, v dosažení láskyplné harmonie ve všech vztazích a životního naplnění.

Energie v nových vibracích planety je vlastně silně léčivá, vyplavuje mnoho vnitřních omezujících nastavení každého z nás, aby bylo uvnitř čisto pro obnovení svého jedinečného nastavení, do stavu vnitřního sjednocení, celistvosti, vnitřní síly a vnitřní moci vytvářet vlastní šťastnou realitu.

Procházíme procesem pro obnovení dobra v nás do původní láskyplné energie a moudrosti v sobě, kde dobro, úcta, pokora, soucit, respekt, vlídnost, láska k sobě a všem je nade vším.

Vždy záleží na každém člověku zda přijme a dovolí sám sobě růst, aby mohlo dojít k navýšení vědomí procesem podvědomého čištění pro odhalení a odpojení se od vnitřních traumat a emočního i myšlenkového chaosu.

Všechna vnitřní omezení se podílela zároveň na vytváření našeho charakteru, který se mění s prožitky negativních situací, kde vznikalo souzení, pohrdání, nenávist, zlost, hněv, vztek a oddělovalo se lidstvo od sebe navzájem. A to se dělo po tisíce let.

Uvědoměním a pochopením, že jsme vlastně vysílačem a přijímačem energií, že to my sami v našem těle vytváříme negativní energii svou reakcí na negativní podněty, kterou vysíláme na okolí a zároveň i ukládáme v našem těle. Podle toho se nám dějí situace a přichází mnohé životní výzvy pro rozpoznání emocí a jejich vnitřních příčin pro vnitřní přenastavení, přeladění a proměnu zdravé reality ve všech oblastech života.

Jakoukoliv negativní energií škodíme sami sobě, snižujeme výkon imunitního systému a blokujeme svou vnitřní životní sílu a radost ve svém životě. Vysíláním nízké energie na ostatní se aktivují zrcadlové reakce v našem okolí ve kterých nám není komfortně.

Každý, kdo umí poznávat sám sebe uvnitř sebe a přijmout i své negativní části osobnosti také ví, že dokáže ponorem do nitra harmonizovat energie uvnitř sebe a zastavit tak negativní situace, které přicházejí z různých směrů stále dokola dokud nedojdeme k harmonii uvnitř sebe samých.

V určité fázi života člověk připustí vnitřní změnu a vytvoří energii touhy i záměru pro obnovu vnitřního klidu, aby se objevila nová cesta, nové možnosti a nadhled s vnitřními ukazateli, kudy se ve svém životě vydat a jak žít, abychom byli šťastní.

Očistný, harmonizační proces je o nás samotných. Cílem je vnitřní naladění, ponor do svého nitra pro mnohá odhalení, rozpoznání vyplavující se energie, přijetí, přeladění a přepis k dosažení úlevy a harmonie uvnitř sebe. Jak se cítíme uvnitř tak se odehrává život vně, to je vesmírný zákon příčiny a následku.

Vnitřní komunikací dochází k obnovení vnitřního klidu, získáváme postupně zpět sami sebe, vnitřní mírumilovnou část, která byla pod tíhou této energie skrytá.

Klid se rozšíří do celého těla, do každé buňky těla a postupně se rozšíří i na ostatní okolo vás. Nejprve se sami musíme stát tím, kým chceme, aby se stali ostatní kolem nás. Každý musí začít sám u sebe, pak se ve vaší přítomnosti všichni cítí dobře.

Tímto umožňujeme všem okolo nás najít vnitřní klid a sílu uvnitř sebe, cestu k obnovení svých jedinečných schopností.

To, co je vytvořeno a uloženo na úrovni podvědomí nejste vy, jsou to pouhé energie přijaté a vytvořené samotným vývojem uložené formou energetického zápisu, proto není třeba cítit stud ani hanbu, za to, jak se cítíte.

Každý sám za sebe si vytvářel různá přesvědčení, postoje a přebíral různé vzorce a bloky, ale ne každý vnitřní energetický systém těla a duše chápe a na tuto cestu nastoupí. Každý má svůj plán růstu a posunu.

Všichni jsme ovlivněni svou rodovou linií a generačním předáváním vzorců a bloků, o kterých na úrovni bdělé mysli ani nevíme.

V tomto procesu se vám naskytne hlubšího poznání sebe, jak negativní emoce souvisí s příčinami všech negativních prožitků z minulosti, a jak se tímto vlivem vytvářel váš charakter, styl a formy jednání a pohled na okolní svět. A jak to můžete změnit.

Jakmile na cestě poznání dojdete do bodu, že vnímáte duši a tělo jako celek, že spolu úzce spolupracují a umožníte své mysli pochopit sami sebe, v tomto bodu najednou chcete vědět víc.

A to je počátek procesu energetického vnitřního uzdravení, sladění duše a těla.

II. část zde

III. část zde

S úctou Marcela

Harmonizace duše a těla, osobní sezení více informací.

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Jsem průvodcem harmonizace duše a těla pro obnovení vnitřního klidu, radosti a harmonie. Osobní terapeutická sezení, semináře, vysokovibrační obrazy Můj příběh.... Cesta vnitřní proměny se souborem channelovaných poselství, jak žít a šťastní být - e kniha Dvojplamen v realitě..... vysokovibrační obrazy a reprodukce
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů