Očista emočního a mentálního naprogramování I.úvodní část

Harmonizační proces podvědomého léčení.

Vývoj každé duše je vnitřně zaznamenáván a součástí nás samých jsou energetické záznamy všech prožitků, které se ukládají vrstvu za vrstvou a v nových energiích dochází k hlubšímu energetickému léčení podvědomí.

Vnitřní neviditelnou součástí je i nespočet vytvořených vnitřních částí ( mnoha“ já”),které vznikaly samotným vývojem. Tyto části si zároveň vytvářely různá přesvědčení, která se ukládala na úrovni podvědomí a skrze které je zkresleně vnímána realita a situace kolem nás.
Vše se nachází uvnitř nás i odpovědi na všechny naše otázky.

Náš vývoj byl ovlivňován předáváním vzorců rodových linií, následně programujícím vzdělávacím systémem, interakcemi se všemi lidmi, kdy jsou v průběhu vytvářeny části osobnosti s různými omezujícími přesvědčeními, postoji, vzorci a bloky.

Každý z nás má jiné zkušenosti a prožitky a navzájem se lišíme svým chováním, jednáním a vnímáním. Vývojem získáváme odlišný pohled na život a každý má ze svého úhlu pohledu svou pravdu, která je jen jeho.

V průběhu života jsme ovlivňováni vlastním vnitřním podvědomím nastavením, které ovládá naši mysl a tím všechny vztahy, naše reakce a často nás omezuje v prožívání radosti, v dosažení láskyplné harmonie ve všech vztazích a životního naplnění.

Energie v nových vibracích planety je vlastně silně léčivá, vyplavuje mnoho vnitřních omezujících nastavení každého z nás, aby bylo uvnitř čisto pro obnovení svého jedinečného nastavení, do stavu vnitřního sjednocení, celistvosti, vnitřní síly a vnitřní moci vytvářet vlastní šťastnou realitu.

Procházíme procesem pro obnovení dobra v nás do původní láskyplné energie a moudrosti v sobě, kde dobro, úcta, pokora, soucit, respekt, vlídnost, láska k sobě a všem je nade vším.

Vždy záleží na každém člověku zda přijme a dovolí sám sobě růst, aby mohlo dojít k navýšení vědomí procesem podvědomého čištění pro odhalení a odpojení se od vnitřních traumat a emočního i myšlenkového chaosu.

Všechna vnitřní omezení se podílela zároveň na vytváření našeho charakteru, který se mění s prožitky negativních situací, kde vznikalo souzení, pohrdání, nenávist, zlost, hněv, vztek a oddělovalo se lidstvo od sebe navzájem. A to se dělo po tisíce let.

Uvědoměním a pochopením, že jsme vlastně vysílačem a přijímačem energií, že to my sami v našem těle vytváříme negativní energii svou reakcí na negativní podněty, kterou vysíláme na okolí a zároveň i ukládáme v našem těle. Podle toho se nám dějí situace a přichází mnohé životní výzvy pro rozpoznání emocí a jejich vnitřních příčin pro vnitřní přenastavení, přeladění a proměnu zdravé reality ve všech oblastech života.

Jakoukoliv negativní energií škodíme sami sobě, snižujeme výkon imunitního systému a blokujeme svou vnitřní životní sílu a radost ve svém životě. Vysíláním nízké energie na ostatní se aktivují zrcadlové reakce v našem okolí ve kterých nám není komfortně.

Každý, kdo umí poznávat sám sebe uvnitř sebe a přijmout i své negativní části osobnosti také ví, že dokáže ponorem do nitra harmonizovat energie uvnitř sebe a zastavit tak negativní situace, které přicházejí z různých směrů stále dokola dokud nedojdeme k harmonii uvnitř sebe samých.

V určité fázi života člověk připustí vnitřní změnu a vytvoří energii touhy i záměru pro obnovu vnitřního klidu, aby se objevila nová cesta, nové možnosti a nadhled s vnitřními ukazateli, kudy se ve svém životě vydat a jak žít, abychom byli šťastní.

Očistný, harmonizační proces je o nás samotných. Cílem je vnitřní naladění, ponor do svého nitra pro mnohá odhalení, rozpoznání vyplavující se energie, přijetí, přeladění a přepis k dosažení úlevy a harmonie uvnitř sebe. Jak se cítíme uvnitř tak se odehrává život vně, to je vesmírný zákon příčiny a následku.

Vnitřní komunikací dochází k obnovení vnitřního klidu, získáváme postupně zpět sami sebe, vnitřní mírumilovnou část, která byla pod tíhou této energie skrytá.

Klid se rozšíří do celého těla, do každé buňky těla a postupně se rozšíří i na ostatní okolo vás. Nejprve se sami musíme stát tím, kým chceme, aby se stali ostatní kolem nás. Každý musí začít sám u sebe, pak se ve vaší přítomnosti všichni cítí dobře.

Tímto umožňujeme všem okolo nás najít vnitřní klid a sílu uvnitř sebe, cestu k obnovení svých jedinečných schopností.

To, co je vytvořeno a uloženo na úrovni podvědomí nejste vy, jsou to pouhé energie přijaté a vytvořené samotným vývojem uložené formou energetického zápisu, proto není třeba cítit stud ani hanbu, za to, jak se cítíte.

Každý sám za sebe si vytvářel různá přesvědčení, postoje a přebíral různé vzorce a bloky, ale ne každý vnitřní energetický systém těla a duše chápe a na tuto cestu nastoupí. Každý má svůj plán růstu a posunu.

Všichni jsme ovlivněni svou rodovou linií a generačním předáváním vzorců a bloků, o kterých na úrovni bdělé mysli ani nevíme.

V tomto procesu se vám naskytne hlubšího poznání sebe, jak negativní emoce souvisí s příčinami všech negativních prožitků z minulosti, a jak se tímto vlivem vytvářel váš charakter, styl a formy jednání a pohled na okolní svět. A jak to můžete změnit.

Jakmile na cestě poznání dojdete do bodu, že vnímáte duši a tělo jako celek, že spolu úzce spolupracují a umožníte své mysli pochopit sami sebe, v tomto bodu najednou chcete vědět víc.

A to je počátek procesu energetického vnitřního uzdravení, sladění duše a těla.

II. část zde

III. část zde

S úctou Marcela

Harmonizace duše a těla, osobní sezení více informací.

Miluji svůj život, žiji tak, abych na konci života nemusela ničeho litovat. Mým posláním je předat vám ukazatele pro obnovení radosti, vnitřního klidu, nalezení smyslu života. Začněte si životního štěstí užívat ve všech směrech. Ukážu vám, jak sami sobě umět pomoci z traumat, beznaděje, úzkosti a bezmoci. Osvojíte si harmonizační proces pro odhalování a přepis podvědomých programů pro Váš krásný a radostný život. Pořádám semináře a lektorské přednášky. Osobní terapeutická sezení. ...Kalendář mých akcí< /a>... Můj příběh< /a>.... Zde si můžete stáhnout můj eBook zdarma.... Soubor poselství ze Zdroje, moje kniha Dvojplamen v realitě..... Autorské reprodukce energetických obrazů
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů